Eleştiri Nedir?

Eleştiri, herhangi bir sanat eserinin her yönden incelenip, değerlendirilmesi amacıyla yazılan yazılardır. Eleştiri türü özellikle diğer yazılardan daha zor olarak bilinir. Çünkü eserin değerlendirmeye başlanması için, yazardan daha bilgili olunması gerekir. Bunu tam olarak sağlayamadan doğru bir eleştiri yazısının yapılabilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda eleştiri yazılarında aranan başka şeylerde vardır. Objektif bir bakış açısı mutlaka eleştiri yazıları için gerekli olan şeyler arasında yer alır. Aksi halde eleştirinin pekte geçerli olmadığını söylemek zor olmayacaktır.

Eleştiri Yazarlığı:

Eleştiri yazarları her açıdan mesleğe başladıkları andan itibaren zorluk yaşarlar. Bu kişiler sektör içinde fazla sevilmeyen kişilerdir. Yaptıkları iş gereği sevilmeme gibi bir durumla karşı karşıya gelebilirler. Ama sanatın gelişmesi ve daha ileriye taşınabilmesi adına, yaptıkları iş oldukça önemlidir. Bu yüzden bu kişiler belki de sanatı en çok güçlendirecek kişilerin arasında yer alırlar.

Eleştiri yazarı olabilmek için kişilerin sağlam bir genel kültüre ihtiyacı vardır. Aynı zamanda karşılaştırma yeteneğine ve objektif bakış açısına sahip olmaları gerekir. Bunları karşılayamayan kişilerin ise eleştiri yazarlığı yapması oldukça zordur. Edebiyatımızda da eleştiri türünde pek çok önemli yazar var olmuştur. Bu türün en önemli temsilcileri ise; Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ali Canip Yöntem, Orhan Şaik Gökyay, Mehmet Kaplan vb. sanatçılardır. Bunlar eleştiri türünün gelişmesinde en etkili isimler arasında gösterilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir